ברוכים הבאים

אנו מבקשים מכם לקרוא בקפידה את תנאי השימוש באתר זה לפני השימוש ו/או לפני ביצוע רכישה. עצם השימוש ו/או הרכשה באתר, הנכם מסכימים ומאשרים את תנאי השימוש הבאים.

 1. כללי
  אתר אינטרנט זה עוסק במכירת רהיטים ואביזרי עיצוב. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם. וכי לא תהא לו ולמי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם בכל הקשור ו/או הנובע מהשימוש באתר, ידוע כי הבעלים ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם הינם צד מקשר / מתווך בין הלקוח ליבואן / ספק אשר דרכם נעשה החיוב הסופי ואספקת המוצר והינם נותני אחריות עבור המוצרים.

תקנון זה מהווה זיכרון דברים לכל דבר ועניין ובא להציג את יחסי המסחר ותנאי התקשרות בין הלקוח לבין האתר ו/או בעליו.

 1. הגדרות כלליות:
  1. “האתר”: אתר KESY.CO.IL החברה ו/או בעלת האתר כולם ביחד נכתבים לשם הבהירות בתקנון זה.
  2. 2.2.“הלקוח”: הלקוח/ה , הגולש/ת, הרוכש/ת בפועל כולם יחדיו נכתבים כ”גולש” או “רוכש” או “לקוח” ולשם הנוחיות בלבד.
  3. 2.3.“תקנון”: באתר זה התקנון מהווה הסכם בין הצדדים שתנאיו מובאים להלן.
 1. מבוא:
  1. האתר הוא אתר באינטרנט ומהווה חנות וירטואלית בה מוצגים מוצרים מסוגים שונים. באתר יוצגו גם כתבות, תוכן, השוואות, מידע, פרסום כללי ושירותים שונים. לצורך תקנון זה “האתר” הוא כפי הגדרתו בסעיף זה כולו.
  2. 3.2.בתקנון זה מובאים תנאים מגוונים לגבי הזמנות, רכישות, ביטולים, התניות ו/או משלוח מוצרים ומועדים שיפורטו להלן.
  3. 3.3.יש לקרוא בעיון את התקנון וכל הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש או רכישה באתר.
  4. 3.4.התיאור והנוסח בתקנון יהיו בלשון רבים או יחיד, זכר או נקבה ולצורך בהירות ונוחות בלבד.
 1. הזכות להשתתף במכירות הנערכות:
  1. 4.5.כל אדם שהוא תושב ישראל מעל גיל 18 רשאי להשתתף במכירות המבוצעות באתר, ושבבעלותו כרטיס אשראי ישראלי (מקומי ו/או בינלאומי) תקף.
  2. 4.6.ההשתתפות מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים, הכוללים שם, מס’ זהות, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכל אינפורמציה אשר תדרושנה.
  3. 4.7.במידה והלקוח קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל אישור האפוטרופוס.
 1. רכישות באתר:
  1. בכל רכישת מוצר באתר ובכל סוג של מכירה יש לבצע הרשמה לאתר, ולהשאיר פרטים מלאים אותם יש למלא נאמנה.
  2. 5.2.הלקוח יבצע את ההרשמה בכל מכירה כזו או אחרת לא לפני שהוא מקבל על עצמו את תנאי הרכישה באתר.
  3. 5.3.באחריות הלקוח למדוד מקום עבור רהיטים, מידות המצוינות בהזמנה הינן באחריות הלקוח בלבד. אין האתר אחראי להתאמת הרהיטים לחלל של הלקוח.
  4. 5.4.רכישות יתבצעו בפועל רק על ידי אישור מחברת כרטיס האשראי, ורק לאחר אישור זה יחלו מועדי האספקה.
  5. 5.5.אישור הזמנה וחשבונית לאחר ביצוע עסקה ישלח בדוא”ל אל הלקוח תוך 72 שעות עבודה מרגע ביצוע עסקה.
  6. 5.6.פרטי כרטיס אשראי שנמסר על ידי הלקוח ואשר יסורב חיובו על ידי חברת כרטיסי האשראי תהווה ראיה לביטול עסקה מבחינת האתר. האתר יצור קשר עם הלקוח על מנת לאמת סירוב עקב תקלה או השלמת פרטי לקוח. הלקוח ראשי לפנות ולתקן את אישור התשלום וזאת במידה והאתר יאשר את השינוי.
  7. 5.7.הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית, בכל עת, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק ו/או למנוע באופן מידי את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של משתמשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות ו/או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר ו/או שהפרו את אמנת הפרטיות ו/או כל דין, חוק, תקנה ו/או הוראה אחרת ו/או באם תחליט הנהלת האתר כי המשתמש ביצע שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר.
  8. 5.8.לתשומת לבך, כפי שמפורט בפרק “ביטול עסקה”, במקרה של ביטול עסקה יהא רשאי האתר לחייב את הלקוח בתשלום “דמי ביטול” של עד 5% ממחיר המוצר שנרכש או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם. דמי ביטול יגבו רק במקרה של ביטול עסקה שהיא לא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי.
 1. שמירה על פרטיות – סודיות ואבטחת מידע:
  1. האתר מתחייב לשמור על סודיות הלקוח ולא להעביר פרטים לכל גורם אחר.
  2. 6.2.האתר, תכניו, פרטי הלקוחות, מידע עסקי ואישי הינם שמורים במערכות האתר המוגנות במיטב מערכות ההגנה האפשריות. הנהלת האתר נוקטת אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע. האתר מאובטח בטכנולוגית אבטחה SSL. סליקת כרטיסי אשראי תתבצע ע”י חברה חיצונית מורשת ומשרתת את כל חברות אשראי ועומדת בתקני אבטחה PCI DSS Level 1. נתוני כרטיסי אשראי המוקלדים על ידי הלקוח ישירות אל מערכת של חברת סליקה ולא נשמרים באתר המכירה. קיימת הפרדה מוחלטת בין שרתי האתר לבין שרתי מוסדי הנתונים שעליו נשמרים נתוני הלקוח.
  3. 6.3.אתר החברה משתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן בו הנך משתמש.
  4. 6.4.הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר.
  5. 6.5.בטופס ההזמנה הנך נדרש למסור פרטים אישיים (כגון: שם, ת.ז, כתובת, דוא”ל וטלפון). מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ”י רצונו של הלקוח ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם.
  6. 6.6.מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לחברה לספק את המוצרים ו/או השירותים למזמין. במקרה ששלחת לנו דוא”ל נשתמש בכתובת הדוא”ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא”ל חוזר אך לא נמסור את הכתובת לאף גוף אחר.
   אנו עושים שימוש במידע לא מזהה, כלומר מידע שלא יזהה את המשתמש אישית ולא יכלול מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות לצורך שיפור השירותים המוענקים על ידינו, ליצירת הקשר עם הלקוח או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטים לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.
  7. 6.7.באתר ניתן למצוא קישוריות ו/או הפניות המקשרים אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים על אתרים אחרים במרחבי האינטרנט, שאינם החברה. אם לא נאמר אחרת ובאופן מפורש על ידי החברה, הרי שהקישוריות הללו אל האתרים האחרים, אפילו אם ישנו לוגו (או סימן אחר) משותף של האתר ושל הצד השלישי, אינן יכולות להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות על ידי הנהלת האתר לגבי האתרים האחרים שאליהם מובילות הקישוריות האמורות. קישורית לאתר אחר, אינה מעידה על כך כי החברה, אחראית ו/או שולטת ו/או מיודעת על התכנים באתר הצד השלישי והנהלת האתר לא תישא כל אחריות לגבי תכנים אלה. לכן אמנת הפרטיות של האתר אינה חלה ו/או אינה תקפה באתרים שאליהם מובילות הקישוריות.
 1. חוקי כרטיסי אשראי והצהרות משפטיות:
  1. הלקוח מצהיר כי הוא מודע לחוקי כרטיסי אשראי ככל שמתייחס ל”רכישה מרחוק” ו/או “רכישה טלפונית” ו/או “עסקת אינטרנט”.
  2. 7.2.לקוח שיבצע “הכחשת עסקה” בפני חברת כרטיסי אשראי ויזוכה על ידי חברת כרטיסי אשראי, ובמידה והאתר יוכיח כי כן קיבל את העסקה ואת המוצר לכתובת אותה ביקש לקבלת ההזמנה, ולמעשה יתברר כי השתמש בפעולת החוק שנועד לטובתו ושלא בתום לב, אזי שבמקרה כזה יהיה האתר או מי מטעמו ראשי לתבוע פיצויים בגין האמור ללא צורך בהוכחת נזק.
  3. 7.3.במידה ומוצר התקבל בפועל אצל הלקוח, אלא זה פנה לחברת כרטיסי אשראי בטענה של עסקה מרחוק של חיוב כרטיס אשראי שתבוטל מכל סיבה על ידי הלקוח או הלקוח לא תהווה הסכמה של האתר לביטול זה ותאפשר להנהלת האתר לדרוש ולתבוע את כספו באופן בו הביטול עצמו והסכום שיוחזר ללקוח או יהפוך לשטר חוב של הלקוח כלפי האתר.
 1. המוצרים באתר
  1. מוצרים חדשים, באתר מוצעים למכירה מוצרים בדגמים שונים, סוגים וכמויות כפי שתמצא לנכון הנהלת האתר ולפי שיקול דעתה הבלעדי. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית, ובכל עת, להוסיף ו/או לגרוע מוצרים ו/או שירותים המוצעים לרכישה באתר וכן לקבוע את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.
  2. 8.2.הנהלת האתר רשאית לשנות מחיר המוצר ו/או שירותי המוצעים באתר בכל עת ללא הודעה מוקדמת.
  3. 8.3.הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לספק מוצר מסוים, במידה ויצרן הפסיק לייצר מוצר זה או הגדיל משמעותית זמני אספקה.
  4. 8.4.התצלום המופיע במפרט המוצר מהווה תמונה אמתית של המוצר מאת ייצרן המוצר. במקרה של פער או הבדל יגברו המילים הכתובות במפרט המוצר על התיאור הנשקף מהתצלום. בכל מקרה של אי וודאות או אי הבנה מצד הלקוח באחריותו לפנות אל האתר לצורך בירור מידע חסר.
  5. 8.5.בכל מקרה של טעות שבתום לב, הפרטים המתוארים במפרט המוצר אינם תואמים את המוצר שלשם מכירתו פורסמה מפרט המוצר, תינתן אפשרות למזמין לבחור בין קבלת המוצר הקיים כפי שניתן לספקו בפועל, לבין קבלת כל הסכומים שנגבו ממנו על חשבון המוצר, וזו תהא תרופתו היחידה ללא שום טענה נוספת או דרישה כלשהי.
  6. 8.6.בכל דף מוצר באתר מופיעים המפרט הטכני ותיאור המוצר ו/או השירות, כפי שנמסרו על ידי היצרן. האתר מקבל על עצמו את כל החובות המוטלות על “עוסק” על פי כל דין ובפרט על פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן, לגבי המוצרים והשירותים המוצעים על ידם באתר, ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר ושירות.
 1. ביטול עסקה על ידי הלקוח

הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 (להלן: “החוק”) (“סעיף מכר מרחוק”, “סעיף ביטול עסקה ברוכלות ועסקת מכר מרחוק על ידי צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש”)

  1. על פי חוק הגנת הצרכן הלקוח חייב להודיע על ביטול העסקה בכתב תוך 14 ימי עסקים מרגע ביצוע עסקה. חשוב לשים לב כי לא ניתן להחזיר מוצרים אשר:
   א. יוצרו במיוחד עבור הצרכן על פי דרישות או מידות מיוחדות.
   ב. ריהוט אשר הורכב בבית הלקוח.
   ג. מזרון לאחר הוצאתו מאריזה המקורית ושימוש בו.
  2. 9.2.בעת קבלת המוצר, באחריות הלקוח לבדוק את טיב המוצר והתאמתו יחד עם צוות לוגיסטי. במידה וקיימת אי התאמה בין המוצר שהוזמן לזה שהתקבל, או במקרה והמוצר סופק כאשר הוא פגום או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, על הלקוח להודיע באופן מידי בעת הגילוי על אי התאמה זו אל מוקד השירות של האתר. במקרה ואכן יש אי התאמה והמוצר נשאר באריזתו, יוכל הלקוח לבקש להחזיר את המוצר או לסרב לקבלו, תוך מתן הודעה למוקד השירות ובמקרה כזה לא יחויב הלקוח בגין דמי ביטול ודמי הובלה.
  3. 9.3.במקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה, יזוכה הלקוח באותו חלק ממחיר העסקה ששולם, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם, בנוסף אין החזר על דמי הובלה וההרכבה. הלקוח מחויב להחזיר את המוצר למחסני החברה על חשבונו או ישלם דמי הובלה נוספים.
  4. 9.4.במידה והתגלתה אי התאמה פונקציונלית או פגם אחר שהינה באחריות היצרן, על הקונה לפנות אל מוקד שירות לקוחות של החברה באופן מידי. החברה מתחייבת לתת שירות בהתאם למהות התלונה תוך 90-120 ימי עסקים לאחר פניה לשירות לקוחות.
 1. ביטול הרכישה על-ידי החברה

בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה הנהלת האתר רשאית לבטל את ההזמנה ו/או ההתקשרות עם הלקוח. במקרה זה שתשלח הודעה טלפונית/בכתב/בדוא”ל למזמין על ביטול ההזמנה ו/או ההתקשרות, תוך פירוט נימוקי הביטול בתוך 10 ימי עבודה ממועד אישור ההזמנה:

  1. במקרה שבו תיפול טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים במודעת המוצר על בסיסה נערכה ההזמנה, מחיר המוצר או תיאורו.
  2. 10.2. במקרה של העלאה בשיעור המיסים, אגרות, היטלים וכל תשלומי החובה החלים על המוצרים שהוצעו באתר ואשר נכנסה לתוקפה כדין בתקופה שממועד אישור ההזמנה ועד למועד אספקת המוצר.
  3. 10.3.במקרה שבו ימנע “כוח עליון” את פעילותו התקינה של האתר. “כוח עליון”, לרבות אך לא רק, מקרה של תקלה מהותית במערכת המחשב, במערכת הטלפונים או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את הנהלת האתר, במקרה של אירוע ביטחוני חריג, אירוע טרור, תקלות אספקה הקשורות בחברות התעופה (משלוחים מחו”ל) ובכל מקרה אחר בו יעכבו, ימנעו או ישבשו גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת הנהלת האתר את פעילותו התקינה של האתר ו/או את הספקת המוצרים.
  4. 10.4. במקרה בו לא עמד הלקוח בהתחייבות מהתחייבויותיו על פי הסכם הרכישה לרבות אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה בגין המוצר שהזמין, ו/או בכל מקרה בו מסר הלקוח פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים.
   ויודגש כי הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
  5. 10.5. אם התברר שהתבצעה ו/או מתבצעת באתר פעילות לא חוקית.
 1. תנאי תשלום
  ניתן לשלם את מחיר המוצר המצוין במודעת המוצר בתוספת דמי משלוח והרכבה, בתשלום אחד או עד 10 תשלומים שווים, אלא אם יצוין אחרת בגוף המודעה.
 2. משלוח ומועדי אספקת המוצר
  1. אספקת המוצר, כפי שיפורט במודעת המוצר, תהא בימי עבודה הנספרים (ימים א’-ה’ בשבוע, לא כולל ימי שבתון, ערבי חג וחגים) מיום וידוא ומיצוי המוצר, קבלת אישור לעסקה מחברת כרטיסי האשראי של הלקוח.
  2. הנהלת האתר לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה לרבות עומסים או עיצומים בנמלים או כל גורם בלתי תלוי אחר כגון שביתות, מזג אויר או גורמים עוינים, היכולים לגרום לעיכוב באספקה.
  3. עיכובים שמקורם במזמין, לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם הלקוח בשעות העבודה המקובלות. עיכובים אלו, לא ייחשבו כהפרת התחייבות של הנהלת האתר לאספקת המוצר.
  4. 12.4.עקב המצב הביטחוני השורר במדינה, מסרבות חברות ההובלה להוביל מוצרים ליישובים מסוימים שהכניסה אליהם כרוכה בסכנת חיים למוביל. במקרה כזה תהא חברת ההובלה רשאית לתאם עם הלקוח את מסירת המוצר במקום מוסכם אחר שיהיה מקובל על הצדדים. או לחילופין לגבות מחיר נפרד/נוסף עבור המשלוח.
  5. הובלה ליישובים המרוחקים מהמרכז, כגון: כל המרוחק מכרמיאל שבצפון, כל המרוחק מבאר שבע שבדרום וירושלים יגבו בתשלום נוסף בסך של 150 ש”ח. הובלה לאילת תערך באופן פרטי מול נציג שירות לקוחות.
  6. מחיר ההובלה הינו עד קומה שלישית ללא מעלית לחילופין כל קומה בתנאי שקיימת מעלית מסע. כל קומה נוספת כרוכה בתשלום של 50 ש”ח לכל מקומה אל חברת הובלה והרכבה.

במקרה שבו תידרשנה שימוש במנוף לצורך להובלת מוצרים, באחריות הלקוח למצוא ולזמן שירותי מנוף והתשלום עבור שירות זה יהיה מוטל על הלקוח.

 1. אחריות בגין המוצר
  1. המוצרים הנמכרים באתר מסופקים עם תעודת אחריות כדין לשנה אחת בלבד. המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הינם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות ונהנים מכל האחריות והשירות המקובלים בחוק. חשבונית תשמש כתחליף לתעודת אחריות לכל דבר.
  2. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי, הנהלת האתר תהא פטורה בכל אחריות לכל נזק שיגרם, במישרין ו/או בעקיפין עקב שימוש לא תקין במוצר. הנהלת האתר לא תישא באחריות על המוצר לאחר שימוש לא תקין או לא לפי הגדרת יצרן.
  3. ריהוט נתלה, האחריות על המוצר הינה בכפוף לשימוש סביר במוצר והעמסת משקל סביר על המדפים (עד 10 ק”ג לתא).
  4. 13.4.אין אחריות על בלאי שימוש בידיות ורגליות של המוצר.
  5. אין אחריות על בלאי עקב שימוש במוצר.
  6. במקרים בהם תתקבלנה תלונות צרכנים, תנקוט החברה בכל האמצעים מול יצרן בכדי לפתור תלונות אלו.
 1. תליית כוורת, מדפים ו/או כל רהיט שנתלה על הקיר
  1. במידה ותליית כוורת, מדפים או כל רהיט על הקיר והתקנה יתבצע ע”י הלקוח, אין האתר אחראי על כך. כלומר אם לקוח תלה רהיט באופן עצמאי ללא עזרה של מרכיבים מקצועיים של החברה, אין החברה אחראית על רהיט הנ”ל.
  2. כאשר תליית רהיט אינה מתאפשרת עקב מצב הקיר ו/או סוג הקיר או מיקום שגוי בהוראת הלקוח, אין החברה אחראית על תיקון החורים ותיקוני צבע ואין החזרת מוצר עקב סיבה זו.
  3. 14.3.באחריות הלקוח בלבד, לוודא שבאזור ההתקנה המיועד על הקיר אין קווי חשמל ו/או מים וכל נזק עקב בחירת מקום שגוי הינו באחריות הלקוח.
 1. קניין רוחני
  זכויות הקניין הרוחני באתר על כל האלמנטים שבו, כולל אך לא רק, זכויות היוצרים, סימני המסחר, מאגרי המידע, מידע סודי ואיסוף המידע האישי של הלקוחות, הינו בבעלותה ו/או בשליטה הבלעדי של הנהלת האתר אלא אם צוין באופן מפורש אחרת.
 2. זכויות יוצרים
  כל הדפים/התכנים/תמונות/מידע המצויים באתר הם רכושה של החברה. אין להעתיק או לפרסם כל חלק מן הדפים/התכנים/תמונות/מידע ללא הסכמתה המפורשת של החברה.
  האתר והתוכן המופיע בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התוכן המצוי באתר הוא לשימושכם הפרטי והלא מסחרי בלבד.
 3. שינויים ותוספות
  הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או להשמיט מוצרים המפורסמים באתר, לעצבו מחדש, להחליף את תכניו, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 4. עדכונים ושינויים
  הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת ומכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדה. הנהלת האתר רשאית לבצע שינויים ו/או עדכונים ובלבד שכל שינוי לא יחול לגבי הזמנות שכבר בוצעו.
 5. כללי
  השימוש באתר ותכניו נועד לשימוש במדינת ישראל בלבד. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי השימוש באתר ו/או בתכניו ראויים ו/או מותרים במדינות וטריטוריות אחרות.
 6. סמכות שיפוט
  השימוש באתר בהתאם לתקנון זה כפוף לחוקי מדינת ישראל. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לתנאי לשימוש באתר יהיו בסמכות שיפוט בלעדית של בית המשפט המוסמך באזור רחובות בלבד.
Call Now Button